啄木の息トップページ ローマ字日記:目次

 

 1909年

4月12日
4月13日
4月14日
4月15日
4月16日

12 TH, MONDAY.

 Kyô mo Kinô ni otoranu uraraka na iti-niti de atta. Kaze naki Sora ni Hana wa mikka no Inoti wo tano-sinde mada tiranu. Mado no sita no Sakura wa Hana no ue ni iro asaki Wakeme wo huite iru. Kobu-no-ki no "Ha wa daibu ôkiku natta.

 Saka wo orite Ta-mati ni deru to, migi-gawa ni ikken no Geta-ya ga aru. Sono mae wo tôru to, huto, tanosii. nigiyaka na Koe ga, natukasii Kioku no naka kara no yô ni Yo no Mimi ni haitta. Yo no Me ni wa hiro-biro to sita Awokusa no Nohara ga ukanda ------ Geta-ya no Noki no Kago no naka de Hibari ga naite ita no da. I pun ka 2 hun no aida, Yo wa kano Hurusato no Oide-no to, soko e yoku Jûryô ni issyo ni itta, sinda Itoko no koto wo omoidasite aruita.

 Omô ni, Yo wa sude ni huruki ------- sikari ! huruki Nakama kara hanarete, Zibun hitori no le wo tukurubeki Ziki to natta. Yûzin to yû mono ni hutatu no Syurui ga aru. Hitotu wa tagai no Kokoro ni nani ka ai-motomuru tokoro ga atte no Maziwari : sosite Hitotu wa tagai no Syumi nari, Iken nari, Rieki nari ni yotte ai-tikaduita Maziwari da. Dai-iti no Yûzin wa, sono tagai no Syumi nari, Iken nari, Rieki nari. aruiwa Tii nari, Syokugyô nari ga tigatte ite mo, sore ga tyokusetu hutari no aida ni Mazime ni arasowaneba naranu yô na Baai ni tatiitaranu kagiri, kessite hutari no Yûjô no Samatage to wa naranu. Sono aida no Maziwari wa hikaku-teki nagaku tuduku.

 Tokoro ga Dai-ni no Baai ni okeru Yûzin ni atte wa, sore to yohodo Omomuki wo koto ni site iru. Muron kono Baai ni oite naritatta mono mo, Totyû kara Dai-iti no Baai no Kwankei ni ututte, nagaku tuduku koto mo aru. Ga, daitai kono Syu no Kwankei wa, iwaba, issyu no Torihiki Kwankei de aru, Syôgyô-teki Kwankei de aru. A to B to no aida no Tyokusetu-kwankei de nakute, A no Syoyû suru Zaisan, mosikuwa, Kenri ----- sunawati, Syumi nari, Iken nari, Rieki nari ----- to, B no yûsuru sore to no Kwankei de aru. Mise na-ri Ginkô nari no sôgo no Kwankei wa, sôgo no Eigyô-jôtai ni nan no Henkwa no okoranu aida dake tuduku : ittan sono dotira ka ni aru Henkwa ga okoru to, Torihiki wa soko ni Danzetu sezaru wo enai. Makoto ni atarimae no koto da.

 Mosi sore ga Dai-iti no Kwankei nara, Yûzin wo usinau to yû koto wa, Hukô na koto ni tigai nai : ga, mosi mo sore ga Dai-ni no Baai ni okeru Kwankei de atta nara, kanarazu simo Kôhuku to wa ienu ga, mata aete Hukô de wa nai. Sono Hatan ga Judô-teki ni okoreba, sono Hito ga Bujoku wo uketa koto ni nari, Zidô teki ni okosita to sureba, katta koto ni naru. Yo ga kokoni ' huruki Nakama ' to itta no wa, zitu wa, Yo no Kwako ni oite no mottomo atarasii Nakama de aru, ina, atta. Yo wa Yosano-si woba Ani to mo Titi to mo, muron, omotte inai : ano Hito wa tada Yo wo Sewa site kureta Hito da. Sewa sita Hito to sareta Hito to no Kwankei wa, sita hô no Hito ga sareta hô no Hito yori erakute iru aida, mosikuwa tagai ni betu no Miti wo aruiteru Baai, mosikuwa sita hô no Hito ga sareta hô no Hito yori eraku naku natta toki dake tuduku : onazi Miti wo aruite ite, sosite tagai no aida ni Kyôsô no aru Baai ni wa taete simau. Yo wa ima Yosano-si ni taisite betu ni Keii wo motte inai : onaziku Bungaku wo yari nagara mo nani to naku betu no Miti wo aruite iru yô ni omotte iru. Yo wa Yosano-si to sara ni tikaduku Nozomi wo motanu to tomo ni, aete kore to wakareru Hituyô wo kanzinai : Toki araba imamade no On wo syasitai to mo Omotte iru. Aki-ko san wa betu da : Yo wa ano Hito wo Ane no yô ni omou koto ga aru .................. Kono Hutari wa betu da.

 Sinsisya no Kwankei kara eta ta no Yûzin no Tasû wa Yosano Husai to wa yohodo Omomuki wo koto ni site iru. Hirano to wa sude ni Kenkwa sita. Yosii wa Kimen site Hito wo odosu Hôsi na Kûsô-ka no Aryû ------ mottomo aware na Aryû da. Mosi Karera no iwayuru Bungaku to Yo no Bungaku to onazi mono de aru nara, Yo wa itu demo Yo no Pen wo suteru ni tamerawanu. Sono hoka no Hito-bito wa yû ni mo taranu ----------

 Ina. Konna Koto wa nan no Yô no nai koto da. Kangaetatte nan ni mo naranu. Yo wa tada Yo no hossuru Koto wo nasi, Yo no hossuru Tokoro ni yuki ................Subete Yo-jisin no Yôkyû ni sitagaeba, sorede yoi.

 Sikari. Yo wa Yo no hossuru mama ni ! That is all ! All of all !

 Sosite, Hito ni aiserareruna. Hito no Megumi wo ukeruna. Hito to Yakusoku suruna. Hito no Yurusi wo kowaneba naranu Koto wo suruna. Kessite Hito ni jiko wo kataruna. Tune ni Kamen wo kabutte ore. Itu nandoki demo Ikusa no dekiru yô ni -------- Itu nandoki demo sono Hito no Atama wo tataki uru yô ni site oke. Hitori no Hito to Yûzin ni naru toki wa, sono Hito to itu ka kanarazu Zekkô suru koto aru wo wasururuna.

 

     国音羅馬字法略解

  清  音

    
 A   I   U E   O   
 KA  KI  KU   KE  KO  
 SA SI(SHI) SU SE SO
 TA TI(CHI) TU(TSU) TE TO
 NA NI NU NE NO
 HA HI HU(FU) HE HO
 MA MI MU ME MO
 YA YI YU YE YO
 RA RI RU RE RO
 WA WI(I) WU WE(E) WO(O)

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

  濁  音       

    
 GA   GI   GU   GE   GO  
 ZA ZI(JI) ZU  ZE ZO 
 DA DI(JI) DU(DZU) DE DO
 BA BI BU BE BO

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

  半 濁 音

 PA   PI   PU   PE   PO  

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

  拗  音

 KYA  KYI   KYU   KYE  KYO  
 SHA (SHI) SHU SHE SHO
 CHA (CHI) CHU CHE CHO
 NYA NYI NYU NYE NYO
 HYA HYI HYU HYE HYO
 MYA MYI MYU MYE MYO
 RYA RYI RYU RYE RYO
 KWA KWI KWU KWE KWO
 FA FI (FU) FE FO
 TSA TSI (TSU) TSE TSO
 GYA GYI GYU GYE GYO
 JA (JI) JU JE JO
 BYA BYI BYU BYE BYO
 DZA DZI (DZU) DZE DZO
 PYA PYI PYU PYE PYO
             

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

    (注意) 〔国音総数百〇八〕

. 長音記号ー.(例、KÔ=KO-O) . 独立発音符号‥(例 HINI (注)=HIN-I) 。. すべて発音に随ふ. 「. 章句の最初の語、及びすべての名詞、人代名詞の首字に大文字を用ふ。 」. 結合名詞及びそれと同一の性質の場合はハイフエンを以て繋ぐ.

(注 I の上部に‥が付く)


13 TH, TUESDAY.

 Asa hayaku chyotto Me wo samasita toki, Jyochtû ga hôbô no Amado wo kutte iru Oto wo kiita. Sono hoka ni wa nanni mo kikanakatta. Sosite sono mama mata nemutte simatte, Hukaku no Haru no Nemuri wo 11ji chikaku made mo musabotta. Hana-gumori sita, Nodoka na Hi : Manto no Hana wa soro-soro chiri hajimeru de arô. O-tsune ga kite, Mado-garasu wo Kirei ni fuite kureta.

 Oitaru Haha kara kanashiki Tegami ga kita : ------

 " Kono aida Miyazaki sama ni okurareshi O-tegami de wa, nan to mo yorokobi ori, Konnichi ka Konni-chi ka to machi ori, haya Shi-gwatsu ni nari mashita. Ima made oyobanai Mori ya Makanai itashi ori, Hi ni mashi Kyô-ko ogari, Watakushi no Chikara de kaderu koto oyobi kanemasu. Sochira e yobu koto wa deki masenka ? Zehi on-shirase kunasare taku negaimasu. Kono aida, 6 ka 7 ka no Kaze Ame tuyoku, Uchi ni Ame mori, oru tokoro naku, Kanashimi ni, Kyô-ko oboi tachikurashi, nan no Aware na koto (to) omoimasu. Shi-gwatsu 2 ka yori Kyô--ko Kaze wo hiki, imada naorazu. (Setsu-ko wa) Asa 8ji de, 5 ji ka 6(ji) ka made kaerazu. Okkasan to nakare, nan to mo komari masu. Sore ni Ima wa Kodzukai nashi. Iti-yen de mo yoroshiku soro : nan to ka ha-yaku okuri kunasare taku negaimasu. Omae no Tsu-gô wa nan-nichi goro yobi kudasaru ka ? Zehi shirasete kure yo. Henji naki to(ki) wa kochira shimai, mina mairi masu kara sono Shitaku nasare mase. Hakodate ni orare masen kara, kore dake môshi age mairase soro. Kashiko.

Shigwatsu 9 ka. Katsu yori. 

  Ishikawa sama.”

 Yobo-yobo shita Hira-gana no, Kana-chigai darake na Haha no Tegami ! Yo de nakereba nan-pito to iedomo kono Tegami wo yomi uru Hito wa aru mai ! Haha ga osanakatta toki wa kano Morioka Senbokucho no Terakoya de, Dai-ichi no Shûsai datta to yû. Sore ga hito-tabi Waga Chichi ni kasite irai 40 nen no aida, Haha wa osoraku ichi-do mo Tegami wo kaita koto ga nakatta rô. Yo no hajimete uketotta Haha no Tegami wa, Ototoshi no Natsu no sore de atta. Yo wa Haha hitori wo Furusato ni nokoshite Hakodate ni itta. Oitaru Haha wa kano itowashiki Shibutami ni itatamaranaku natte, wasure hatete ita Hira-gana wo omoi dashite Yo ni kanashiki Tegami wo okutta ! Sono go Yo wa, Kyonen no hajime Kushiro ni ite Otaru kara no Haha no Tegami wo uketotta. Tôkyô ni dete kara no 5 hon-me no Tegami ga Kyô kita no da. Hajime no koro kara miru to Machigai mo sukunaishi, Ji mo umaku natte kita. Sore ga kanashii ! Ah ! Haha no Tegami !

----------------------------------------------------------------

 Kyô wa Yo ni totte kessite Kôfuku na Hi de wa nakatta. Okita toki wa, nani to naku ne-sugosita Kedarusa wa aru mono no, doko to naku Ki ga nonbiri site, Karada-jû no Chi no meguri no yodomi naku sumiyaka naru wo kanjita. Sikasi sore mo chyotto no koto de atta : Yo no Kokoro wa Haha no Tegami wo yonda toki kara, mô, sawayaka de wa nakatta. Iro-iro no Kangae ga ukanda. Atama wa nani ka kô, Haru no Appaku to yû yô na mono wo kanjite, Jibun no Kangae sono mono made ga tada mô madarukkoshii. ' Dôse Yo ni wa kono Omoi Sekinin wo hatasu Ate ga nai.・・・・・・・・・・Mushiro hayaku Zetsubô shite shimaitai.' Konna Koto ga kangaerareta.

 Sô da ! 30kwai gurai no Shimbun Shôsetu wo kakô. Sore nara aruiwa Angwai hayaku Kane ni naru ka mo shirenai !

 Atama ga matomaranai. Densha no Kippu ga iti-mai shika nai. Tô-tô Kyô wa Sha wo yasumu koto ni shita.

 Kashihon-ya ga kita keredo, 6sen no Kane ga nakatta. Sosite, "Kûchû-sensô" to yû Hon wo karite yonda.

 ATARASHIKI MlYAKO NO KISO.

YAGATE SEKAI NO IKUSA WA KITARAN!

PHOENlX NO GOTOKI KÛCHÛ-GUNKAN GA SORA Nl MURETE,

SONO SHITA Nl ARAYURU TOFU GA KOBOTAREN !

IKUSA WA NAGAKU TSUDZUKAN ! HITO-BITO NO NAKABA WA HONE TO NARUNARAN !

SHIKARU NOCHI, AWARE, SHIKARU NOCHI, WARERA NO

" ATARASHIKI MlYAKO " WA IDZUKO NI TATSUBEKI KA ?

HOROBI TARU REKISHI NO UE NI KA ? SHIKÔ TO AI NO UE NI KA ? INA, INA.

TSUCHI NO UE NI, SHIKARI, TSUCHI NO UE NI : NAN NO ----- HÛHU TO YÛ

SADAMARI MO KUBETSU MO NAKI KÛKI NO NAKA Nl :

HATE SHIRENU AOKI, AOKI SORA NO MOTO Nl !

14 TH, WEDNESDAY.

 Hare. Satô san ni Byôki-todoke wo yatte, Kyô to Asu yasumu koto ni shita. Sakuya Kindaichikun kara, konaida no 2yen kaeshite kureta no de, Kyô wa Tabako ni komaranakatta. Soshite kaki-hajimeta : Dai wa "Hô", Ato de " Mokuba " to aratameta.

 Sôsaku no Kyô to Seiyoku to wa yohodo chikai yô ni omowareru. Kashihon-ya ga kite Myô na Hon wo miserareru to, nandaka yonde mitaku natta : soshite karite shimatta. Hitotsu wa " Hana no Oboroyo ", hitotsu wa " Nasake no Tora-no-maki". " Oboroyo " no hô wo Rôma-ji de Chômen ni utsushite, 3jikan bakari tsuiyashita.

 Yoru wa Kindaichikun no Heya ni Nakajimakun to, Uwasa ni kiite ita Shô-shijin kun ---- Uchiyama Shun kun ga kita no de, Yo mo itta. Uchiyama kun no Hana no Kakkô tara nai ! Bukakkô na Sato-imo wo Kao no Mannaka ni kuttsukete, sono Saki wo kezutte hirataku shita yô na Hana da. Yoku shaberu, tatetsuzuke ni shaberu : marude Hige wo hayashita Mamezô no yô da. Se mo hikui. Yo no mita Kazu shirenu Hito no uchi ni konna awarena Hito wa nakatta. Makoto ni awarena, soshite dôketa, Tsumi no nai ---- mushiro sore ga Do wo sugoshite, kaette omô-sama bunnagutte de mo yaritaku naru hodo aware-na Otoko da.

 Majime de yû koto wa mina Kokkei ni kikoeru : sosite nani ka odoketa Koto wo itte Bukakkô na Hana wo susuri-ageru to naku no ka to omoeru. Shijin ! Kono Hito no tsutomeru Yaku wa Omatsuri no Hi ni Katakage e Kodomo-ra wo atsumete, naku yô na Uta wo utai nagara Hachimaki wo shite odoru ---- sore da !

 Ame ga futte kita : mô 10ji chikakatta. Nakajima kun wa Shakwaishugi-sha da ga, Kare no Shakwaishugi wa Kizoku-teki na Shakwaishugi da ---- Kare wa Kuruma de kaette itta. Soshite Uchiyama kun ---- Shijin wa Honto no Shakwaishugi-sha da ............ Ban-gasa wo karite kaette iku sono Sugata wa makoto ni Shijin rashii Kakkô wo sonaete ita ............

 Nani ka mono-taranu Kanji ga Yo no Mune ni ---- soshite Kindaichi kun no Mune ni mo atta. Futari wa sono Tokono-ma no Kwabin no Sakura no Hana wo, Heya ippai ni ---- shiita Futon no ue ni chirashita. Soshite Kodomo no yô ni kyak-kya sawaida.

 Kindaichi kun ni Futon wo kabusete bata-bata tataita. Soshite Yo wa kono Heya ni nigete kita. Soshite sugu kanjita : ' Ima no wa yahari Genzai ni taisuru isshu no Hakwai da! '

 "Mokuba" wo 3 mai kaite neta. Setsu-ko ga koishikatta ---- shikashi sore wa wabishii Ame no Oto no tame de wa nai : "Hana no Oboro-yo" wo yonda tame da !

 Nakajima Kotô kun wa Yo no Genkô wo utte kureru to itta.

15 TH, THURSDAY.

 Ina ! Yo ni okeru Setsu-ko no Hitsuyô wa tan ni Seiyoku no tame bakari ka ? Ina ! Ina !

 Koi wa sameta. Sore wa Jijitsu da : Tôzen na Jijitsu da ------. kanashimu beki, shikashi yamu wo enu Jijitsu da !

 Shikashi Koi wa Jinsei no Subete de wa nai : sono ichi-bubun da, shikamo goku Wazuka na ichi-bubun da. Koi wa Yûgi da : Uta no yô na mono da. Hito wa tare de mo utaitaku naru toki ga aru : soshite utatteru toki wa tanoshii. Ga, Hito wa kesshite Isshô utatte bakari wa orarenu mono de aru. Onaji Uta bakari utatteru to ikura tanoshii Uta demo akiru. Mata ikura utaitakutte mo utaenu toki ga aru.

 Koi wa sameta : Yo wa tanoshikatta Uta wo utawanaku natta. Shikashi sono Uta sono mono wa tanoshii : itsu made tatte mo tanoshii ni chigai nai.

 Yo wa sono Uta bakari wo utatteru koto ni akita koto wa aru : shikashi, sono Uta wo iya ni natta no de wa nai. Setsu-ko wa Makoto ni Zenryô na Onna da. Sekai no doko ni anna Zenryô na, yasashii, soshite Shikkari shita Onna ga aru ka ? Yo wa Tsuma to shite Setsu-ko yori yoki Onna wo mochi-uru to wa dôshite mo kangaeru koto ga dekinu. Yo wa Setsu-ko igwai no Onna wo koishii to omotta koto wa aru : hoka no Onna to nete mitai to omotta koto mo aru : Gen ni Setsu-ko to nete-i-nagara sô omotta koto mo aru. Soshite Yo wa neta ------ hoka no Onna to neta. Shikashi sore wa Setsu-ko to nan no Kwankei ga aru ? Yo wa Setsu-ko ni Fumanzoku datta no de wa nai : Hito no Yokubô ga Tanichi de nai dake da.

 Yo no Setsu-ko wo aishiteru koto wa Mukashi mo Ima mo nan no Kawari ga nai. Setsu-ko dake wo aishita no de wa nai ga, mottomo aishita no wa yahari Setsu-ko da. Ima mo ------ koto ni kono-goro Yo wa shi-kiri ni Setsu-ko wo omô koto ga ôi.

 Hito no Tsuma to shite Yo ni Setsu-ko hodo kaai-sô na Kyôgû ni iru mono ga arô ka ?!

 Genzai no Fûfu-seido ------ subete no Shakwai-seido wa Machigai darake da. Yo wa naze Oya ya Tsuma ya Ko no tame ni Sokubaku sareneba naranuka ? Oya ya Tsuma ya Ko wa naze Yo no Gisei to naraneba naranuka ? Shikashi sore wa Yo ga Oya ya Setsu-ko ya Kyô-ko wo aishiteru Jijitsu to wa onozukara Betsumondai da.

---------------------------------------------------

 Makoto ni lya na Asa de atta. Koi no gotoku natsukashii Haru no Nemuri wo sutete oki-ideta no wa, mô l0ji sugi de atta. Ame ------ tuyoi Ame ga Mado ni shibuite ita : Kûki wa jime-jime shite iru. Benjo ni itte odoroite kaette kita : Kinô made Fuyu-ki no mama de atta Ki ga mina Asa-midori no Me wo fuite iru : Nishikata-machi no Kodachi wa Kinô made no Hana-goromo wo nugi-sutete, Ame no naka ni kemuru yô na Waka-ba no Usumono wo tsukete iru.

 Hito-ban no Haru no Ame ni Sekai wa Midori-iro ni kawatta !

 Kesa mata Geshuku-ya no Saisoku !

 Kô yû Seikwatsu wo itsu made tsuzukeneba naranu ka ? Kono Kangae wa sugu ni Yo no Kokoro wo yowaku shita. Nani wo suru Ki mo nai. Sono uchi ni Ame ga hareta. Doko kae yuki-tai. Sô omotte Yo wa deta. Kindaichi-kun kara Masaka no Toki ni Shichi ni irete tsukae to iwarete ita Inbanesu wo Matsusaka-ya e motte itte, 2 yen 50 sen kari, 50 sen wa Sen ni irete iru no no Rishi ni ireta. Sô shite Yo wa doko ni yuku beki ka wo kangaeta. Kôgwai e detai ------ ga, doko ni shiyô ? Itsu ka kindaichi kun to Hanami ni itta yô ni, Azuma-bashi kara Kawa-jôki ni notte Senju-Ôhashi e yuki, Inaka meita Keshiki no naka wo tada hitori aruite mi-yô ka ? aruiwa mata, moshi doko ka ni Akiya de mo attara, kossori sono naka e haitte yûgata made nete mi-tai ! To-ni-kaku Yo no sono Toki no Kimochi dewa Hito no takusan iru tokoro wa iya de atta. Yo wa sono Kangae wo kimeru tame ni Hongô-kwan ------ Kwankôba wo hito-mawari shita. Soshite Densha ni notte Ueno ni itta.

 Ame no ato no Hito sukunaki Ueno ! Yo wa tada sô omotte itta. Sakura to Sakura no Ki wa, Hana ga chiri-tsukushite Gaku dake nokotte iru ------ kitanai lro da. Kaede no Midori ! Naita ato no Kao no yô na Miniku-sa no Soko kara, doko to naku mô Hatsu-natsu no Shigeki tsuyoi Chikara ga arawarete iru yô ni mieru. To-aru Dô no ushiro de, 40 gurai no, Raibyô-kwanja no Onna ga Junsa ni shiraberarete ita. Doko ka e yukitai ! Sô omotte Yo wa aruita. Takai Hibiki ga Mimi ni haitta : sore wa Ueno no Station no Kisha no Kiteki da ------

 Kisha ni nori-tai ! sô Yo wa omotta. Doko made to yû Ate wa nai ga, notte, soshite mada itta koto no nai Tokoro e yuki tai ! Saiwai Futokoro ni wa 3 yen bakari aru. Ah ! Kisha ni noritai ! Sô omotte aruite iru to potsuri-potsuri Ame ga ochite kita.

 Ame wa betsu ni Honburi ni mo narazu ni hareta ga, sono toki wa mô Yo wa Hirokôji no Shôhinkwan no naka wo aruite ita. Soshite, Baka-na ! to omoi nagara, sono naka no Yôshoku-ten e haitte Seiyô-ryôri wo kutta.

 Genkôshi, Chômen, Ink nado wo katte kaetta toki Kindaichi kun mo kaette kita, soshite issho ni Yu ni haitta.

 "Mokuba " !

16 TH, FRIDAY.

 Nan to yû Baka na koto darô ! Yo wa Sakuya, Ka-shihon-ya kara karita Tokugawa-jidai no Kôshokubon " Hana no Oboroyo " wo 3ji goro made Chomen ni utsushita ------ ah, Yo wa ! Yo wa sono hageshiki Tanoshimi wo motomuru Kokoro wo seishi kaneta !

 Kesa wa lyô naru Kokoro no Tsukare wo idaite l0 ji-han goro ni Me wo samashita. Soshite Miyazaki kun no Tegami wo yonda. Ah ! Minna ga shinde kureru ka, Yo ga shinu ka : Futatsu ni Hitotsu da ! Jissai Yo wa sô omotta. Soshite Henji wo kaita. Yo no Seikwatsu no Kiso wa dekita, tada Geshuku wo hikiharau Kane to, Uchi wo motsu Kane to, sore kara Kazoku wo yobiyoseru Ryohi ! sore dake areba yoi ! Kô kaita. Soshite shini-taku natta.

 Yarô-yarô to omoinagara, Tegami wo kaku no ga iya-sa ni osoroshisa ni, Kyô made yarazu ni oita I yen wo Haha ni okutta ------ Miyazaki kun no Tegami ni Dôfû shite.

 Yo wa Sakuya no Tsuzuki ' Hana no Oboroyo ' wo utsushite, Sha wo yasunda.

 Yoru ni natta. Kindaichi kun ga kite, Yo ni Sôsaku no Kyô wo okosase yô to iro-iro na Koto wo itte kureta. Yo wa nan to yû koto naku, tada mô Muyami ni Kokkei na koto wo shita. "Jibun no Shôrai ga Futashika da to omô kurai, Nin-gen ni totte Anshin na koto wa arimasen ne ! Ha, ha, ha, ha ! "

 Kindaichi kun wa Yoko ni taoreta.

 Yo wa Mune no Abara-bone wo ton-ton Yubi de tataite, " Boku ga ima Nani wo nan no Kyoku wo hiiteru ka, wakari masu ka ? "

 Aran kagiri no Baka-mane wo shite, Kindaichi kun wo kaeshita. Soshite sugu Pen wo totta. 30pun sugita. Yo wa Yo ga tôtei Shôsetsu wo kakenu Koto wo mata Majime ni kangae neba naranakatta. Yo no Mirai ni Nan no Kibô no nai koto wo kangaeneba naranakatta. Soshite Yo wa mata Kindaichi kun no Heya ni itte, Kazu-kagiri no Baka-mane wo shita. Mune ni ôkina Hito no Kao wo Kai-tari, iro-iro na Kao wo shitari, Kuchibue de Uguisu ya Hototogisu no Mane wo shitari ------ soshite Saigo ni Yo wa Naifu wo toriagete Shibai no Hito-goroshi no Mane wo shita. Kindaichi kun wa Heya no soto ni nigedashita ! Ah ! Yo wa kitto sono toki aru osoroshii koto wo kangaete itatta ni Sôi nai !

 Yo wa sono Heya no Dentô wo keshita, soshite To-bukuro no naka ni Naifu wo furiagete tatte ita ! ------------

 Futari ga sara ni Yo no Heya de Kao wo awashita toki wa, dotchi mo Ima no koto wo akirete ita. Yo wa, Jisatsu to yû koto wa kesshite kowai koto de nai to omotta.

 Kakute, Yoru, Yo wa nani wo shita ka ? " Hana no Oboroyo " !

 2 ji goro datta. Koishikawa no Oku no hô ni Kwa-ji ga atte, Makkura na Sora ni tada hitosuji no Usuakai Kemuri ga massugu ni tachi nobotta.

 Hi ! Ah !

17TH, SATURDAY に つづく

啄木の息トップページ ローマ字日記:目次